Wyroby ogrodowe

Oferta zawiera różnego rodzaju altany, altanki , drewutnie, wiaty, meble, komplety ogrodowe, sztachety, ogrodzenia, bruk drewniany, domki, budy dla psów, studnie, obudowy studni, kwietniki, donice, obrzeża itp.

Wykonywane przez nas wyroby ogrodowe nie trzymają sztywnych wymiarów podanych w ofercie. Każda realizacja uwzględnia potrzeby Inwestora.

Tak więc to Inwestor decyduje o kolorze, kształcie, rozwiązaniu konstrukcyjnym, my doradzimy i przedstawimy szkice i rysunki obrazujące realizację, która będzie wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.

Zapraszamy.